Hem

En av de stora utmaningarna med digital transformation är att den påverkar alla delar i företaget, från företagslednings strategi ner till ettor och nollor i våra fibernät. Det handlar om digital mognad, att förstå och utnyttja teknikens möjligheter, att skapa innovativa lösningar och att hela verksamheten med alla medarbetare respektfullt ska få växa in i det nya.


Trignite hjälper företag med digital transformation med fokus på, datadriven analys, förändringsledning och hållbart ledarskap. Genom att ta ett helhetsperspektiv som grundar sig i mänsklig förändring så accellererar vi er resa in den digitala transformation och blir bryggan mellan IT och verksamheten. 

Hållbar digital transformation

Var det författaren och föreläsaren du sökte?

Sökte du information om boken, The Vulnerable Man, författarskap och föreläsningarna som Thomas Anderson har? 


Klicka på länken nedan så kommer du dit. 

Annars scrolla bara vidare för mer information om hållbar digital transformation...

Hjälper er att växa i den digitala transformationen

VÅRA ERBJUDANDEN

Strategi &

Inspiration

Från vision, målbild till exekverbar strategi

Förändringsledning &

Projektledning

Planering, kommunikation och genomförande

Coachning &

Hållbart ledarskap

Växa ledare och medarbetare i förändring. 

OM OSS

VÅR VISION

Vårt mål är att hjälpa företag att hitta sin väg i den digitala transformationen. Genom att kombinera gedigen erfarenhet från teknik, förändringsledning och affärskunskap blir vi en unik brygga mellan IT och verksamheten.  

Vi hjälper våra kunder att accelerera sin datadrivna förändringsresa på hållbart sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Detta genom stegvis lärande i organisationen för att utnyttja möjligheter med datadriven analys, skapa långsiktiga strategier och att våga tänka nytt och utmana gamla sanningar. Med detta hjälper vi våra kunder växa sig starka och konkurrenskraftiga in i den nya tiden.