Vad vi gör

Vi hjälper er att lyckas med er förändring och att ni når era mål

Utmaningen

För att lyckas in den digitala transformationen behöver man se till helheten för att skapa en långsiktigt hållbar förändring. Det innebär att utgå från perspektiven digital mognad, innovation och förändringsledning. 

Det är viktigt att ta ett helhetsperspektiv på den digitala transformation då de tekniska möjligheterna kan nästintill vara oändliga. Vilket gör att man kan fastna i det tekniska detaljerna och missa de mänskliga utmaningarna, vanorna eller rädslorna som ligger bakom.  Det handlar om nya arbetssätt, nya roller, förändrad interaktion med kund, förändrade gränsdragningar mellan avdelningar och med det en organisation och människor som står inför en stor förändring som man bör ha respekt för. 


Ett komplext område är de datadrivna förändringarna med införande av beslutsstöd, analytics, machine learning, AI, osv. Skillnaden med den datadrivna digitala transformationen är att den är gränsöverskridande mellan avdelningar, ansvarsområden och system. Den vänder upp och ner på nästan alla delar i företaget, samarbete, kunderbjudande och produkt, vilket skapar stora utmaningar. Samtidigt är det nödvändigt att ta sig igenom utmaningarna, för vi är bara i början av resan av att utnyttja den nya oljan, vår data. Ska ditt företag vara konkurrenskraftigt i framtiden behöver ni utnyttja datan på bästa sätt.


Med vår expertis kring affärsnytta, förändringsarbete och teknik är vi en långsiktig partner i er resa in den digitala transformationen. 

VÅRA ERBJUDANDEN

STRATEGI &

INSPIRATION

Från vision och målbild till exekverbar strategi skapar vi en agil och hållbar resa i er digitala transformation. Vi utgår från begreppen digital mognad, innovation och förändringsledning. 

FÖRÄNDRINGSLEDNING & PROJEKTLEDNING

En organisationsanpassade förändringsresa som skapar tydliga steg för alla delar i verksamheten i den digitala transformationen. Målet är en realiserbar lösning och en lärande organisation. 

COACHNING &

HÅLLBART LEDARSKAP

Den digitala transformationen ställer nya krav på ledare och medarbetare. Vi erbjuder coachning för chefer, medarbetare eller ledare i förändringen.